2018. március 31., szombat

Több a prófétáknál, Jutalom, feltámadás Lk 24, 1 12

Lk 24,1 12 Látás Virrasztok, ébredjetek, hangzik a Gecsemáné kertben a felszólításban. Az ÚR folyamatosan figyelmeztett az imádságra figyeljünk az Úrra. Volt egy város ahol volt egy hamis bíró. Egy özvegyasszony folyton kérte az igazság szolgáltatást, és megkapta, pedig bíró gonosz volt. Az ember szívében képes elbizakodni mindent lát és megold. Jézus megigazulni vágyó vámszedők a paráznák és a benőnők nem Jézus feltámadásával még a vámszedők halászok, akiknek aztán semmi önigazságuk értetlenül állnak. Értetlenül állnak az örökélet előtt, konkrétan az üres sír előtt. Túlságosan hasonlítunk, mi a gazdag ifjúra tudjuk mi a helyes és még Jézus Krisztusnak is megmondjuk, de a megoldás nem kell üres szívünk. Senkinek nem engedjük meg, hogy ki szedjen saját lelki köreinkből. Szellemi vakok vagyunk. Nem ismerjük fel kirekesztettségünket. A Jerikó úton kolduló vak ő felismeri világosságot, Dávid fiát. Van szemük a többieknek, de nem látják a világosságot az, vakok azok látják világosságot. Többszörös cselekedet és figyelmeztetés ez. Nyissuk fel szemeinket Jézus feltámadt. Az ÚR mindenki hamis ítélkezését-gonoszságát leleplezte, de lehetőséget adott a vele való új közösségre, szövetségre. Az ember nincs meg egyedül Éva teremtése is erre utal. Krisztus mindenki vőlegénye lehet. Tanítványoknak és mindenkinek vannak voltak istenélményei, de elfogadjuk őket. Tanítványok nem értették megtagadták, Pusztában többször is fellázadt a nép. Jézus Krisztus mindig is messiásnak hívta nevezte magát. Senki nem így látta, az ÚR mégis feltámasztotta ez húsvét ünnepe. Legyen bennünk más lélek ahogy Kálebben is volt, merész volt, rá mert állni az Úr ígéretére. Jézus kijelentette feltámad, visszajön, álljunk rá. Ehhez nagy merészség szükséges. Ne legyen olyan férfi vagy nő, aki Istennel ellentétes úton várja az áldásokat. Az asszonyok beszédére csak Péter hallgat, engedelmességet megtapasztalás követi Jézus él, ekkor még üres a sir, de semmi esetre sem asszonyi fecsegés már. Az apostolok saját szemükkel látták a feltámadást ez hív a szövetség megtartására, ahogy az Egyiptomból való ki jövetelt is saját szemével stb. látta Izrael népe. Jutalom Ítélet Krisztus személye Mk 12 Rm 14 2 kor 5 Szőlőmüvesek, farizeusok megvetették hagyományaikért Isten törvényét, amire hivatkoznak ugyan, de másodlagos az előbbivel szemben megölik a fiút, de Krisztus szegletkővé válik számukra is ahol minden kiderül. Jézus adót fizet és a vallási törvényeket is betartja, pedig ő a törvényadó. A nagy parancsolat, pedig a szeretet. Ezt mutatta meg feltámadásban. Mindenkinek ellenséges vidéken szükséges élnünk akárcsak Jézusnak. Az emberek valamilyen hamis társadalom és Isten képpel rendelkeznek. Mi Krisztusban ismerhetjük meg Isten céljait jelenvaló és eljövendő üdvösségünkre nézve. Isten nem keresett Péter életében sem előbb gyümölcsöt, mint ideje lett volna, de a későbbiekben Péter maga is önfeláldozóan kereszthalált halt. Elvégezte benne az Úr azt a munkát, hogy társait és az egyházat támogassa. Hozzuk világosságra Isten előtt az életünket. Nemcsak az és jutalomosztó az és az ítélő szék előtt Ura a hitünknek. Az írástudók tanításukkal a saját nagyra vágyásukkal elzárkóztak Isten elől, míg az özvegyasszony egész életét adta az Úrnak két fillérjével. Húsvétkor azonban nemcsak az özvegyasszony mennybéli jutalmáról, hanem a messiás feltámadásáról beszélünk, aki nagyobb az emberiség számára, mint Mózes és Illés. Zsid 1,1 Prófétánál is nagyobb Próféták által közölt ismeret töredékes. Mindegyik Isten tulajdonságairól osztott meg valamit. Jézus azonban az Atya kebeléről jött, aki engem lát látja az Atyát mondta. Angyalok szelíd szelek, de ő trónus és az igazság pálcája. Szerette az igazságot Jézus ezért tette Isten mindenek fölé az öröm olajával. Isten most is csak vár, hogy megkegyelmezhessen. Az ember pedig vehessen az örökélet fájáról. Fantasztikus dolog, hogy az asszonyok és a tagadó Péter megtalálták és bizonyságot tettek a feltámadott Jézus Krisztusról. Péter csak az üres lepedőt találja, még mindig nem tud hinni, elszomorodik, pedig legnagyobb örömben van része. Szükséges újra és újra találkoznia most már a feltámadott Úrral.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése